Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Tomáš Čečetka
Název instituce:
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk
Stručný popis:
Projekt založený na dialozích, porovnáních a hledáních souvislostí mezi vztahy lidí a jejich domnělých předků – opů.
Inspirace v dějinách výtvarného umění, v designu, reklamě, ekologii.
-podoby ve výtvarných dílech: Brancusi, P. Breughel,
F. Kahlo, G. Von Max, H. Rousseau, L. Da Vinci, popart, četba Tarzana, film...
foto č. 1-9
- odrazy v designu výrobků a reklamě
foto č. 10-12
- záchranářské projekty-korespondence s projektem „Go za gorilou“
- samozřejmost práce s odpadními materiály (výplňová hmota, nefunkční žárovky, papírové obaly, plechovky, zbytky potravin apod.)
foto č. 13-14
- výtvarná akce – 1/malba bez dovedností, 2/umístění výtvorů do prodejny potravin-přenos z instituce školy
foto č. 15-18
- adjustace výsledného objektu-1/inspirace afroamerickým uměním artbrut, totemismem přírodních národů, 2/design cestovních a transportních předmětů
foto č. 19-21
Počet zúčastněných:
15
Věk:
10 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
objekt, fotografická příloha, plošné práce na desce A1