Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Alena Zupková
Název instituce:
Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku
Stručný popis:
Inspirací pro přehlídku Sdílená imaginace nám byla tvorba Jána Mančušky. Na počátku byly předloženy žákům a rodičům úryvky z knih Vladislava VANČURY, dětem úryvek z knihy Kubula a Kuba Kubikula, rodičům úryvek z knihy Pekař Jan Marhoul. Naše škola nese spisovatelovo jméno, Vladislav Vančura se v Háji ve Slezsku narodil. Každý účastník pracoval s úryvkem jinak, hledal v něm jiná poselství. Rodiče pracovali v domácím prostředí, žáci ve škole. Narazili jsme na to, že si dospělí nedůvěřují, že mnozí ztratili odvahu a chuť výtvarně si hrát. To bylo úkolem dětí, vysvětlit a přesvědčit je, aby se do práce pustili. Nakonec se do naší hry mnozí zapojili….
ÚRYVEK - individuální výtvarná práce s textem - žáci, dospělí
PEXESO - tvorba pexesa a sdílený čas při hře - žáci
MALBA - přezvětšení detailu stránky - oproštění se od textu - žáci
HRA s textem - přepis nové varianty textu, lettrismus – dospělí
Záznam společného PŘEDNESU - společné čtení a naslouchání - sdílení nových variant textu - žáci, dospělí
Ze společného – sdíleného – základu – úryvku, vznikla úplně nová sdělení, z detailu nový obraz, pexeso, nový text. Krásné bylo pozorovat rozmanitost přístupu k textu, uvědomění si síly slova, prožívání společných chvil při hře a společném přednesu.
Proces tvorby a hry odhalil jedinečnost a originalitu každého z nás. Na začátku totožné se proměnilo a rozkošatilo. Různé vnímání podnícené rozlišnými zkušenostmi a pestrost přístupu k témuž je toho dokladem.
Počet zúčastněných:
52
Věk:
5 - 71
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2x blok A4 zpracovaných úryvků, pexeso, 5x malba formát 42 x42 cm, 1x blok A4 – lettrismus, 1x odkaz na You tube, fotodokumentace
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.