Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Alena Zupková
Spoluautoři:
Eva Muchová
Název instituce:
Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku
Stručný popis:
Stoleté výročí vzniku Československa obrátilo naši pozornost do minulosti. Nahlédli jsme s žáky do rodinných alb. Vše začalo sbírkou starých rodinných fotografií. Při prohlížení jsme zjistili, že většina z nich zachycovala sváteční chvíle. Zaujala nás jejich krása, elegance, ticho a klid. Vznikly nové fotografie inspirované starými, ve kterých se několik děvčat proměnilo v krásné nevěsty či dívenky při svatém přijímání. Následně se fotografie upravovaly a dokreslovaly. Další rodinná fota jsme měnili zásahem do naskenovaných fotografií, kresbou, výšivkou, koláží... Třetí úkol obrátil pozornost k památníčkům plných vzpomínek na milé lidi. Společné východisko, postavu dívenky, fragment kresby z památníku, měli žáci za úkol dokreslit. Dívenka či anděl? Tančí, vznáší se? Kresba měla být svým obsahem i formou laskavá, něžná, inspirující, taková, jaké byly kresby v památníčcích našich prababiček. To byl pro mnohé nesnadný úkol.
Jaké bylo srovnání dneška a doby před sto lety prostřednictvím výtvarných aktivit? Poodhalili jsme jen střípky. Ohlédnutí nás upozornilo na hodnoty, které z dnešního světa pomalu mizí.
Počet zúčastněných:
45
Věk:
5 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
4x fotografie nevěst a sv. přijímání A3, 7x fotografie z alb - zásah do fotografie A4, 10x kresba z památníku A4,