Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Jiří Černý
Spoluautoři:
Jitka Janků /1/2 projektu/
Název instituce:
Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Stručný popis:
Cestu k imaginaci jsme hledali prostřednictvím výtvarných her a etud, většinou inspirovanými tvorbou zejména českých výtvarníků, např. kaňkáže Vladislava Mirvalda, muchláže Ladislava Nováka, fotogramy Jiřího Šiguta, koláže Jana Švankmajera apod. Také jsme zkoušeli hry s reprodukcemi obrazů /montáže/. Samozřejmě, že výtvarných her jsou stovky, takže náš příspěvek je jen malou ukázkou z nekonečného množství možností, jak rozdílet a sdílet OBRAZOTVORNOST. Na závěr voláme s Janem Švankmajerem a mnoha dalšími, např. sochařem Pavlem Karousem /autorem cyklu Vetřelci a plameňáci na internetové televizi Stream/: "Všechnu moc imaginaci!"
Počet zúčastněných:
30
Věk:
14 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
8 x A2 s nalepenými pracemi