Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Ivana Blažková
Název instituce:
Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39
Stručný popis:
Výtvarný projekt je zaměřený na fenomén sdílení v propojení s divákovou imaginativní složkou.
Počet zúčastněných:
56
Věk:
6 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x přehledová deska