Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Lenka Feldsteinová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Nomen omen (doslovně jméno = znamení). Jaký význam nese mé jméno? Jak utváří moji identitu? Jak ovlivňuje mne? A jak já mohu ovlivnit prostor, který mne obklopuje?
Cyklus na sebe navazujících výtvarných lekcí inspirovaný vlastním jménem, díly našich výtvarníků (E. Ovčáček, J. Kolář, K. Kintera) a Havlovými Antikódy.
- jméno a jeho význam (hrátky se slovy, motivační úvod)
- písmena jako základní stavební kameny (výtv.hry ústící do grafiky)
- písmena jako stavební kameny imaginativní stavbyobjekt z hlíny)
- účel stavby (foto, kresba, písmo, návrhy barev. řešení)
- identita (kresba, výtvarné hry s xerokopií, fotografií, vstupování do obrazu)
- inspirace výtv. uměním (E. Ovčáček, K. Kintera, J. Kolář)
Počet zúčastněných:
20
Věk:
10 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x portfolio, 20 fotografií A4