Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
ZUŠ Sedlčany: Jaroslava Trojanová, Lenka Feldsteinová, Diana Pinkasová, Vendula Dědová, PedF Č. Budějovice: Lenka Vilhelmová, Petr Brožka, Josef Lorenc, Gymnázium Frýdek-Místek: Radmila Vaňková, ZŠ Zásmuky, ZUŠ Kolín
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Sdílený prostor - jedná se o 5letý projekt několika nadšenců (koordinátorem je Jaroslava Trojanová, která vede literárně-dramatický obor na ZUŠ Sedlčany). Tento projekt je unikátní tím, že prochází napříč celým vzdělávacím systémem výtvarného školství z různých regionů (od MŠ a ZŠ Zásmuky, ZUŠ Sedlčany a Kolín, Gymnázium Frýdek - Místek až po pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích) Náš tým oslovuje veřejnost, pořádá výtvarné, dramatické a taneční dílny pro místní školu, besedy, sympózia, na které zve také současné výtvarné umělce, aby tvořili na jedno téma (vyhlášené na začátku roku). Témata se vztahují k místu zásmuckého kláštera, a na něm každá ze zúčastněných institucí pracuje ve svém regionu po celý rok. Následně se v červnu sejde na společném týdenním sympoziu, kde celoroční tvorba vyústí ve společnou tvorbu a sdílení (tvoří zde vedle sebe děti základní školy, studenti gymnázia, ZUŠ, studenti pedag.fakulty, pedagogové i profesionální výtvarníci), to vnímáme jako vzájemně velmi obohacující a inspirující profesně i lidsky. Zásmucký klášter se nám podařilo probudit, kruh se uzavřel a nyní se ohlížíme po jiném prostoru, který by potřeboval oživit. Stále ještě jsme neztratili elán a chuť i přes všechna úskalí vloženého času, práce a nejistot, jelikož mezi námi skrze společnou tvorbu vzniklo silné pouto.
Témata projektu:
2013/14 "Co je za tou zdí?"
2014/15 "Dopis nevinnému"
2015/16 "Uvnitř a vně"
2016/ 17 "Labyrinty"
2017/18 "Ecce homo"
Počet zúčastněných:
450
Věk:
4 - 100
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x kniha A4, 1x odkaz na YouTube