Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Darina Hrušková
Název instituce:
Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2
Stručný popis:
Projekt je rozdělen do 4 fází, z každé je v instalaci ukázka vybraných prací. Po diskuzi nad tématem "Sdílená imaginace" vznikal první úkol "Přátelství" a to nejprve s pomocí pauzovacího papíru, předmětu, který evokuje oblíbenou činnost s kamarádem a olejové pastely v barvě symbolicky odpovídající té činnosti. Žáci mohli jakýmkoli způsobem tyto 3 prostředky použít. Poté danou činnost provedli perokresbou tuší již konkrétněji a spojili tyto dvě formy vyjádření. Měli jediné omezení, nevybrat si jako předmět mobilní telefon.
Druhý úkol "Síť ano/ne?" byl skupinovou prací. Žáci si ujasňovali výhody a nevýhody sítě (mobilní, internetové) a na základě svých zjištění vytvořili transparent upozorňující na některý problém. Vyšli jsme s dětmi s transparenty ven a sledovali reakce okolí.
Třetí úkol "Tichá pošta" byl o pochopení, rozumění či změně sdělení. První žák na papírový kroužek svým kresebným projevem naznačil určitou informaci, další na ni reagoval svým kroužkem, až postupně vznikl řetěz, nad kterým proběhl reflektivní dialog pro ujasnění sdělovaných informací, ale také přeneseně do běžného života, dialog o pochopení či změnách informace, které vypouštíme.
Čtvrtý úkol "Dopis" byl velmi osobní úkol pro každého. Nejprve pomocí pantomimy ostatním sdělovali, jak strávili víkend. Poté si žáci měli promyslet, komu napíší dopis (i s kým se třeba nemohou setkat). Vymysleli si své písmo, šifru, symboly. Bylo na nich, zda doplní i překlad.
Počet zúčastněných:
20
Věk:
7 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
7x kresba A4, 10x koláž A3, 2x malba A2, 4x drobné prostorové objekty k zavěšení