Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Marie Dufková
Spoluautoři:
Jitka Joštová, pedagog MŠ Krhová
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Kladli jsme si otázky, co všechno sdílíme: sdílíme své pocity, prožitky, obohacujeme se navzájem, sdílíme vztahy. Propojili jsme spoluprací několik generací: dospělí, pedagogové a rodiče, mladí lidé - studenti a děti - předškoláci, kteří byli neformální a kreativní cestou vedeni ke schopnosti vytvářet si přirozené vrstevnické a mezigenerační vztahy.
Sdíleli jsme společný duchovní i fyzický prostor a ptali jsme se:
Kam patříme a jaké jsou naše společné hodnoty? Emoce - prožívání, věda - racionalismus.
Sdíleli jsme společné kulturní hodnoty a tradice: Co nám dává umění? Možnost vidět věci v jiném světle, zprávu o tom, že je člověk na zemi. Nahlédnutí do podstaty lidského bytí. Smyslové zážitky.
Sdíleli jsme pocit lidské sounáležitosti, a to během umělecké dílny organizované pro veřejnost: všichni se alespoň na chvíli mohli stát umělci mezi obrazy a gobelíny v Moravské gobelinové manufaktuře.
https://gfpvm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marie_dufkova_gfpvm_cz/EsqNsDmln9RGq3qI4QWHKjkBgLj3wdFtRYG9WB4cFwjb9w
https://www.gfpvm.cz/galerie/137/1-a-v-ms-krhova
Počet zúčastněných:
50
Věk:
3 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x malba velký netradiční formát, 4 x koláž A3, 4 x A3 lavírovaná kresba, 4 x A3 malba, 4 x A4 komb. technika, 2 x tisk fotografie A4, 2 x A3 akvarel, 4 x A3 komb. technika, 4 x pastelka A4