Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Vladimír Beran
Název instituce:
Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod
Stručný popis:
Stojíme na startu Filmohry, i když na ní pracujeme s přestávkami už několik let. Ale zatím to jsou jenom přípravné činnosti. Co to vlastně tedy je a bude?
Filmohra je rozvíjející se koncept výuky filmové tvorby a digitálního zpracování obrazu a zvuku, kde jsou jednotlivá audiovizuální cvičení zpracována formou počítačové hry, kterou ale hrají osobně (živě) žáci účastnící se výuky, kteří se vydají na cestu za pokladem. Tím ale nebudou bonbóny, peníze, ani zlato - o to všechno může člověk přijít. My získáme poklad, který nám nikdo nevezme - to, co se naučíme a budeme to umět!
Každý správný hráč má svou přezdívku (nickame) a její obrazovou podobu (avatar). To už máme.
Abychom měli čím platit, potřebujeme vlastní peníze. Předkládáme množství návrhů, ale vybráno ještě není.
Každý hráč si také vytvořil svůj Deník filmohráče, do kterého si bude zapisovat a vlepovat získané změny.
Připravujeme mapu, zatím jenom takovou naučnou stezku, kterou budeme mít na startu.
Ale pozor. Na cestě na nás budou číhat různí záškodníci - někteří už mají i podobu a jméno - Memoň (to když se nám něco ztratí z paměti).
Především to ale bude dětská hra, a tak žáci sami dávají nápady na herní zápletky, které vycházejí z jejich zkušeností - a které zpracovali tak, že vytvořili obrázky a popisy herních objektů a někteří navrhli celou cestu. Z jejich nápadů budeme vybírat jednotlivé náměty pro náš postup.
To je vše, co zatím máme, ale není toho málo. Stojíme na startu - a příště už ukážeme hru celou...
Počet zúčastněných:
40
Věk:
7 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Avatary, měna, deníky Filmohráčů, memoni, herní objekty, 4 odkazy na YouTube
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.