Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Zdeněk Babinec
Název instituce:
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice
Stručný popis:
Motto: Zeď je blízko, příběh je daleko
Hledání skrytých příběhů ve zdech starého kostela poblíž školy proběhlo v několika fázích. Výsledkem bylo dost nečekaně několik výtvarných řad.
V rámci výuky multimediální tvorby se žáci učili fotografovat detaily různých objektů, až jsme se dostali ke zdi. Poškozené zdi kostela asociovaly různé tvary, připomínající krajiny, předměty, postavy. Námětem první části projektu tedy byla struktura staré zdi. Zahráli jsme si hru, kdo v prasklinách a opadané omítce objeví něco zvláštního, příběh, jehož mohla být zeď svědkem. Některé praskliny připomínaly zvířata, jiné lidi nebo krajinu. V počítači pak žáci zajímavé tvary zvýraznili nebo dokreslili. V některých fotografiích doplnili fotografie osobností nebo předmětů, souvisejících s historií našeho města. Vybrané detaily děti dále zpracovávaly, upravovaly a vytvářely koláže, barevné variace na krajinu i abstraktní kompozice.
Počet zúčastněných:
6
Věk:
11 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x portfolio A3, panel A1