Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Eva Bartošová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec
Stručný popis:
Podobu Fridy Kahlo zná dnes už skoro každý, její oči nás sledují z hrnečků, kabelek, její tvář najdeme dokonce i na ponožkách.
Můžeme si vybarvit velké množství více či méně kýčovitých omalovánek nebo složit puzzle s její rozkvetlou hlavou.
Kdo ale Frida doopravdy byla, jaký měla osud, co malovala do svých záhadných obrazů.
S dětmi jsme četli a prohlíželi monografie, zkoumali její autoportréty. Společně jsme přemýšleli, proč pro ni byly její šaty tak důležité. Objevovali jsme tajemný svět rostlin a zvířat, kterými se ve svých malbách obklopovala. Děti malovaly její výraz. Vytvářely šaty pro Fridu.
Tiskly propletené cizokrajné rostliny. Dalším zadáním bylo vyrobit tajemné květy z PET lahví a plastových fólií a z těchto květů pak instalovat tajuplné světelné scény a fotografovat. Následně jsme z těchto fotografií vycházeli v malbě.
Čím déle jsme Fridu poznávali, tím víc jsme jí rozuměli a měli rádi. A o to více byly děti překvapené, když jsem jim, jako poslední úkol, předložila již zmíněné omalovánky. Jak je zpracovaly, najdete i s ostatními pracemi v krabici. Jen ten, kdo nahlédne do krabice a prozkoumá ji, bude vědět víc.
Je to jen na nás, jak daleko nebo blízko chceme být.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
9 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Krabice plná fotografií, grafik, maleb a květin k prozkoumání, jedno pončo