Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Anna Chevale
Název instituce:
Základní umělecká škola, Opava
Stručný popis:
Jak blízko nebo daleko se dokážeme přiblížit umělci?
Výtvarná řada inspirovaná známým umělcem M. Mouchou.
S žáky jsme několikrát navštívili retrospektivní výstavu umělce, zúčastnili se i komentované prohlídky se samotným autorem. K jeho myšlení a způsobu práce jsme se snažili přiblížit kresbou, malbou, grafikou. Nakonec jsme se ve všech vytvořených artefaktech inspirovali pro prostorovou tvorbu-keramiku.
Při kresbě jsme návrhy kreslili přímo ve výstavních prostorách. Soustředili se na práci s linkou, plochou, použití symbolů, ale také se žáci snažili zachytit mystičnost, kterou jsme nalezli v umělcových dílech.
V malbách jsme se snažili pochopit umělcův způsob vrstvení barev a práci s barevnou škálou jednoho odstínu. Opět jsme pozorovali tvarovou čistotu, mystickou náladu, a jak se dokáže pozměněním jednoho odstínu nálada působení obrazu proměnit.
U grafiky jsme vycházeli z děl uvedených v knize Berešit. Zahráli jsme si asociační hru, studenti měli dle představy kresebně zachytit svoji představu o daném slově, pak jsme se seznamovali s významem slov a původu v hebrejštině. Ze svých zachycených asociací měli vytvořit jednoduché symboly a z nich jsme poskládali výslednou kompozici. Tu převedli do techniky linorytu.
Nakonec studenti předložili před sebe všechny tři své vytvořené díla. V nich měli hledat společný prvek nebo symbol, ten využít pro prostorovou práci v keramické hlíně.
Počet zúčastněných:
18
Věk:
10 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Kresba, malba, grafika,