Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Simona Fořtová
Spoluautoři:
Alejandra Nunéz
Název instituce:
Základní škola Zárubova v Praze 12
Stručný popis:
Na začátku tohoto roku bylo tématem hodin výtvarné výchovy antické Řecko. Žáci si zpevňovali znalosti získané při výuce dějepisu a současně plnili jeden z cílů ŠVP, kterým je schopnost interpretace uměleckých vizuálních obrazných vyjádření současnosti i minulosti s využitím znalostí historických souvislostí i osobních zkušeností a prožitků (RVP VV-9-1-06). Dalším cílem bylo prostřednictvím vizuálních vjemů poznat, jak blízko (zejm. ve smyslu kulturním) máme k období časově tak vzdálenému jako je antika.
Práce byla rozdělena na pět etap:
1. Žáci se seznámili s antickými stavebními styly a jejich základními prvky, které jsme společně objevovali na fotografiích pořízených na
Staroměstském náměstí a v jeho okolí.
2. Žáci vytvořili modely antických sloupů - při výrobě použili cívky z papírových utěrek a keraplast. Měli k dispozici obrázek tří sloupových hlavic
(dórskou, iónskou a korintskou).
3. Žáci si prohlédli fotografie významných řeckých památek, o vybraných snímcích diskutovali a přidávali své postřehy z prázdninových pobytů v Řecku.
Kreslili sloup nebo stavbu, která je zaujala (kresba uhlem).
4. Pomocí sloupů a obrázků žáci vytvořili model antické stavby, a ten fotografovali vlastními mobilními telefony. Model se několikrát
měnil, další změny mohli žáci docílit pomocí baterek, které měli k dispozici. Fotografie upravovali ve svých mobilních aplikacích.
5. Žáci vybrali obrázky pro video prezentaci (program Canva).
Počet zúčastněných:
30
Věk:
11 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x kresba uhlem A4 (ve folii), 3 x foto A5 (z práce na projektu), 11 X fotografie A4 (Moje antika), 1 x odkaz na YouTube
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.