Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Simona Fořtová
Spoluautoři:
Alejandra Nunéz
Název instituce:
Základní škola Zárubova v Praze 12
Stručný popis:
Žákům byl zadán úkol vybrat si zemi z jiného kontinentu, zjistit si co nejvíce informací o způsobu života a její historii a tyto informace převést do vizuální podoby, která směla být doplněna textem. Kromě hlavního vzdělávacího cíle, kterým bylo zaznamenání vizuální zkušenosti i zkušenosti získané ostatními smysly (RVP VV-9-1-02) vyžadovalo splnění úkolu od žáků prokázat schopnost pracovat společně: najít shodu při výběru země, zvolit si způsob zpracování a rozdělit si práci mezi sebe.
Žáci pracovali na úkolu tři týdny, tj. 6 vyučovacích hodin.
Žáci měli k dispozici mobilní telefony, kde společně hledali co nejvíce informací o zvolené zemi - Japonsku, vč. obrázků. Později se rozhodovali, jakým způsobem zemi popsat - jako nejlepší formát zvolili kalendář. Volba formátu i techniky byla zcela na jejich rozhodnutí.
Po odevzdání prací jsme diskutovali - o Japonsku, co zjistili o Japoncích a jejich způsobu života, ale také o výsledku ukončené práce. Žáci se nedokázali shodnout, do jaké míry odpovídá zvolenému formátu, tím byl kalendář, využití různých druhů techniky při zpracování jednotlivých měsíců.Počet zúčastněných:
16
Věk:
11 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
10 x malba A3