Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Christopher M. Gaston
Název instituce:
Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o., Praha 4
Stručný popis:
The students at our school this year studied Czech history during the middle ages. Castle construction and its design layouts were one of their topics. Terezka, an 11-year-old girl with a visionary imagination, painted her ideal castle with a clock, tilted, Satiri Hrad, using Indian ink on brown paper.
Počet zúčastněných:
1
Věk:
11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 53.5 x 99.5 painting