Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Petra Cífková
Název instituce:
Výtvarný kroužek Atelier Pec
Stručný popis:
Dostala jsem vyřazenou mapu dělnického hnutí od učitelky dějepisu a myslela jsem na nudu, která asi vládla při hodině dějepisu s touto mapou. Vzpomněla jsem si na poloprosněné hodiny při odpoledce na základní škole, a téma daleko a blízko začalo mít jasné kontury. Vzala jsem mapu na kroužek výtvarky, který mám v ateliéru a začala s dětmi probírat téma školního snění. Jak daleko se pouští při výkladu v hodinách, které je nebaví, nebo už jsou tak unavené že prostě neudrží pozornost i když by chtěly a a začali jsme kreslit mapu snění při hodině.
Na spodní části mapy jsou autoportréty dětí ve školní lavici, nahoře pak jejich barevné sny.
Počet zúčastněných:
8
Věk:
9 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 kombinovaná technika (kresba + malba) 85 x 125cm