Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Mariana Dočekalová
Spoluautoři:
Jan Peknik-Kozák
Název instituce:
Zóna pro umění 8SMIČKA, Humpolec
Stručný popis:
Vzdělávací program k výstavě SÓLO: Jakub Roztočil, realizovaný s žáky a žákyněmi 6. ročníku ZŠ Chýnov
Kdo je to vlastně umělec a jak se měnila jeho role napříč dějinami? Jak se liší výstava jednoho umělce nebo skupiny? A co může takovou uměleckou skupinu vlastně spojovat – téma, období nebo třeba technika jakou tvoří? Co nám řeknou o autorovi jeho díla? Dokážeme z obrazů a soch vyčíst, jak vznikala? A co jednotlivé umělce odlišuje od sebe navzájem?
V rámci programu jsme prozkoumali obrazy a sochy J. Roztočila z mnoha úhlů pohledu. Z blízkosti i z dálky. Od detailu k celku. Od barev až ke CMYKu. Ve výtvarné reflexi se žáci proměnili ve stroj, pro který společně vytvořili schéma fungování. Plán se orientoval na barvy, rytmus, vzdálenost, kompozici, pohyb a spolupráci.
Výstava SÓLO: Jakub Roztočil, 12. 11. – 22. 01. 2023, kurátorka: Helena Musilová
První sólový počin v 8smičce a zároveň úvodní výstava nového cyklu SÓLO představila J. Roztočila, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Monumentální tvorby profesora A. Veselého. Ve své tvorbě experimentuje s hmotou a zvukem, který je pro něj při vzniku díla zásadním prvkem, stejně jako princip nahodilosti a chyby vstupující do inscenovaného procesu tvorby. Většina jeho děl vzniká za pomoci důmyslného autorského přístroje bez dotyku lidské ruky. Kromě obrazů a plastik v prostoru galerie byla součástí výstavy i premiéra site-specific instalace vytvořené autorem přímo pro 8smičku.
Foto: Eva Bystrianská
Počet zúčastněných:
60
Věk:
12 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Malby formátu 594 mm x 841 mm, vyplňující prostor 1 x 2 m