Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Mariana Dočekalová
Spoluautoři:
Petra Cífková
Název instituce:
Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Praha 8
Stručný popis:
Představujeme 3 měsíční projekt, ve kterém jsme doprovázaly žáky 2. stupně procesem vzniku obrazu.
Každý žák dostal 100 cm tyčku a musel vymyslet, jak ji rozdělit, aby mu vznikly čtyři díly, ze kterých vytvoří rám obrazu. Žáci si samostatně či s dopomocí nařezali tyčky, seskládali je a sešili sponkovačkou do pevného tvaru. V dalším kroku si museli naměřit plátno na správnou velikost. Při napínání plátna na rám většinou spolupracovali ve dvojicích a pomáhali si navzájem. Současně s přípravou plátna žáci samostatně objevovali témata, které by chtěli namalovat. Připravili si kresebnou skicu i přípravnou malbu na papír, která byla v poměru 1:1. Díky přípravě malovali žáci beze strachu, již věděli, jaké štětce použít, jak namíchat požadovanou barvu, či jakou techniku malby zvolit. Celý projekt jsme zakončili celoškolní vernisáží „Výstavy na plotě“, kde byly práce prezentovány.

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická je zřízena pro děti a žáky s narušenými komunikačními schopnostmi. Poskytuje speciálně pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výuky, výchovy a zájmových aktivit dětem s poruchami řeči, komunikace a učení.
.
Počet zúčastněných:
50
Věk:
12 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Cca 15 maleb na plátně
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.