Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Mariana Dočekalová
Název instituce:
Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Praha 8
Stručný popis:
V rámci 3 měsíčního projektu jsme s žáky 6. tříd prozkoumali Egyptské umění křížem krážem. Každý žák pomocí hieroglyfů zaznamenal své jméno (na folii či čtvrtku lihovými fixami). Další fáze projektu byla založená na spolupráci v menších skupinách. Vznikly velkoplošné malby královny Nefertiti a faraona Menkaureho, kresby a malby pyramid, reliéfní motivy ryté a kolorované do sádrokartonu či maketa egyptského šperku z papírmaše. Žáci se seznamovali se vzdálenou kulturu, kterou díky mezipředmětovým vztahům (projekt se realizoval v rámci VV a Dějepisu) prozkoumali, prožili, vyzkoušeli a stala se jim blízká. Své poznatky z hodin Dějepisu zafixovali výtvarnou tvorbou v hodinách Výtvarné výchovy.


Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická je zřízena pro děti a žáky s narušenými komunikačními schopnostmi. Poskytuje speciálně pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výuky, výchovy a zájmových aktivit dětem s poruchami řeči, komunikace a učení.
Počet zúčastněných:
19
Věk:
12 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 nástěnná malba 100 x 200 cm, reliéf do sádrové desky, malba A1, 5 x folie A3