Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Mariana Dočekalová
Název instituce:
Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Praha 8
Stručný popis:
S žáky 7. a 8. tříd jsme zkoumali téma "zvíře". Žáci si vybrali oblíbené blízké zvíře, našli fotografii, které ho dle jejich úsudku nejlépe charakterizuje. Fotografii zvětšili pomocí mřížky na velikosti A5, zvětšená kresba se jim stala předlohou pro rytí matrice na hlubotiskovou grafickou techniku suchá jehla. Z plastové desky vytiskli 2 ks grafik a zároveň se seznámili se zrcadlovým převrácením u grafických technik.

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická je zřízena pro děti a žáky s narušenými komunikačními schopnostmi. Poskytuje speciálně pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výuky, výchovy a zájmových aktivit dětem s poruchami řeči, komunikace a učení.
Počet zúčastněných:
19
Věk:
12 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Tisky suché jehly, velikost A5 15 ks