Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Eva Bělinová
Spoluautoři:
Irena Poláková, Jarmila Polomská, Tereza Nakládalová, Klára Hušková Smyczková, Kateřina Šichanová, Hana Holubkovová, Hana Kubesová, Jiří Neminář, Michaela Lokočová, Markéta Dvořáková, Eva Bělinová
Název instituce:
Nová škola, o. p. s., Praha 8
Stručný popis:
Vzdělaný člověk vidí dál než za svůj obzor.
Spolu s „Veletržákem“ jsme vykročili za horizont, kde čekají nové příležitosti k učení.
Vytvořte vlastní „readymade“ a napište báseň. Vnořte se do hlubin moderního umění. Hledejte informace mezi kmeny opavského arboreta… s žáky, učiteli, lektory, muzejními pedagogy a knihovníky. Možností, kde se učit, je nekonečně mnoho.
Projekt „Za horizontem - učíme se společně“, jehož iniciátorem je Nová škola, o. p. s., nabízí příležitost k pravidelné spolupráci škol a institucí, které také chtějí vzdělávat – knihoven, muzeí, galerií. Žáci jsou při svém učení provázeni tandemem „učitel + vzdělávající expert z instituce“ a zároveň mají možnost učit se mimo školní lavice, v místech, která sama o sobě inspirují. V mnohém se obohacují i dospělí členové tandemů.
V červenci 2023 budou na www.ctenarskekluby.cz volně k dispozici vzdělávací lekce vyzkoušené se žáky v kulturních institucích a přímo navazující na školní vzdělávací programy. Lekce využívají nabídky knihoven a sbírek muzeí či galerií, a odbornosti jejich lektorů a muzejních pedagogů pro kreativní učení dětí. Stojí na principu místně ukotveného učení.
Vydejte se za horizont s námi.
Počet zúčastněných:
25
Věk:
6 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
poster A0 představující výsledky práce dětí