Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Šárka Coganová
Název instituce:
Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30
Stručný popis:
Odpovědí může být hledání fyzické podobnosti nebo odlišnosti ve svém okolí a v sobě samotném. Podobnost či odlišnost v nás vyvolává pocit čehosi známého/neznámého či bezpečného/nebezpečného. Známá tvář symbolizuje známou situaci, neznámá tu neznámou. Hledání sebe sama/samotného v tomto činí naši pozici sám k sobě jistější a srozumitelnější.
Blízkost či dalekost vnímání svého já však také vyvolává vnitřní neklid, který se nás zmocní při pohledu na zárodek cizosti v čemsi důvěrně známém (anebo naopak). Druhé já je ta část nás samotných, která se vymkla kontrole a získala autonomii. Získává podobu ztraceného stínu, oživlého zrcadlového obrazu, zhmotnělé stránky duše. Setkání s tímto typem svého já možná není radostné, je však podstatné. Hledání sebe samotného tu totiž vede k sebepoznání.
„Tělo“ můžeme ve výtvarném umění studovat v mnoha rovinách. Může být například vnímáno jako námět vizuálně obrazného sdělení, které provází umění od jeho vzniku. Postoj k tělu, jeho vnímání, přístupy a způsoby jeho zobrazování se však proměňovaly a proměňují v závislosti na prostoru a čase. Tělo je naším nástrojem, místem našeho bytí, předmětem nebo překážkou našeho konání a my jsme se ho rozhodli společně se žáky vnímat z různých úhlů pohledů.
Cílem projektu bylo pozorovat či hledat v rámci svých výtvarných přístupů podoby či rozdíly mezi jednotlivými pohledy na své vlastní Já.

Počet zúčastněných:
30
Věk:
12 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
cca 20 fotografií A3 a cca 8 textilií 70 x 50 cm