Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Téma:
V galerii se skicákem
Autor:
Vladimíra Dědičová
Stručný popis:
Kompozice s nitěmi od Vojtěcha Preissiga mě inspirovala k rychlé akci, instalaci nití a knoflíků. Tato výtvarná aktivita by se dala využít na prvním i druhém stupni ZŠ při seznamování nejen s uměleckým dílem, ale i ze zkoumáním toho, co všechno počítač či chytrý telefon zvládne a dokáže...
Téma:
Prezentace projektů a současné trendy ve výstavnictví
Autor:
Vladimíra Dědičová
Stručný popis:
Svoji domácí instalaci jsem nazvala "vzpomínky". Stěžejní vystavená práce je vzpomínka na grafický workshop Artamy, instalaci doplňuje pohlednice z Chicaga a první veřejný výtvarný projekt 3 leté vnučky u babičky.
Druhá instalace je věnována vzpomínce na Tailesin architekta Franka Lloyda a Wrighta (dokument na ivysílání ČT).
Téma:
V galerii se skicákem
Autor:
Veronika Dygrýnová
Stručný popis:
Dílo Vojtěcha Preissiga Kompozice s nitěmi mě inspirovalo ke krátké výtvarné etudě, která by mohla být proveditelná se skupinkou dětí od MŠ po SŠ.
Výhodu této akce spatřuji v časové nenáročnosti, možnosti tvořit venku, a to i s větší skupinou dětí, které třeba ani nemají "výtvarné sebevědomí" nebo mají ostych kreslit nebo malovat. Může zde být třeba i krásný přesah k landartu.… více
Téma:
Vliv japonského dřevořezu v českém výtvarném umění na přelomu století
Autor:
Veronika Dygrýnová
Stručný popis:
Při procházce lesem na Vysočině je člověku teskno. Duše výtvarníka však tajně jásá nad krásou abstraktních linií, které za sebou nevědomky zanechává kůrovec. Lýkožrout překvapivě napadl i břízu - a matrice pro frotáž byla na světě. V bojových podmínkách chalupy jsem našla černé progreso.
Nalezené matrice mi připadaly krásné samy o sobě a nechtěla jsem do nich zasahovat... žasla jsem, že… více
Téma:
Prezentace projektů a současné trendy ve výstavnictví
Autor:
Lenka Grygová
Stručný popis:
Stačí pověsit rám.