Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Téma:
V galerii se skicákem
Autor:
Dana Chmelíková
Spoluautoři:
Dana Chmelíková
Stručný popis:
Okamžitě mne oslovila asambláž Zdeňka Rykra Orient ( Barevné oblázky )1935.
Vrstvený, ručně trhaný, muchlaný a jinak upravovaný papír, karton a přírodniny jsou materiály, které jsou mi velmi výtvarně blízké a hodně je využívám i pro tvorbu se staršími žáky VO.
Tímto obrazem se mi otevřela celá škála nápadů a obraz sám u mě vyvolává radost, nadšení a souznění.
Téma:
V galerii se skicákem
Autor:
Šárka Coganová
Stručný popis:
Inspirací se mi stalo dílo Vojtěcha Preissiga "Kompozice s nitěmi a stuhami". První asociací bylo setkávání, protínání a rozcházení životních cest. Zvolila jsem techniku kresby světelnými efekty.
Téma:
Toyen zblízka
Autor:
Šárka Coganová
Stručný popis:
Proces tvorby mi umožňuje rozvíjet vlastní originalitu, smyslovou citlivost, schopnost ocenit osobní prožitek i schopnosti osobně se zapojit do procesu komunikace s divákem. V této práci se soustřeďuji na vyjádření nejniternějšího prožitku, který vždy koresponduje s okolní realitou.
Hledám cesty, jak lidem interpretovat a prohlubovat jejich vztah k místu, ve kterém žijí. Kulturní krajina… více
Téma:
Vliv japonského dřevořezu v českém výtvarném umění na přelomu století
Autor:
Šárka Coganová
Stručný popis:
Proces tvorby mi umožňuje rozvíjet vlastní originalitu, smyslovou citlivost, schopnost ocenit osobní prožitek i schopnosti osobně se zapojit do procesu komunikace s divákem.
Ve své vlastní tvorbě pracuji v oblasti grafických technik s využitím copy sazí. Soustřeďuji se na vyjádření nejniternějšího prožitku, který vždy koresponduje s okolní realitou.
Hledám cesty, jak lidem… více
Téma:
Vliv japonského dřevořezu v českém výtvarném umění na přelomu století
Autor:
Jitka Davídková
Spoluautoři:
3 dospělé děti
Stručný popis:
Dřevěná podlaha položená do dětského pokoje před 20lety, záznam jejich her a dění.
Před smazáním stop-(renovací podlahy) dávám mým dětem do ruky japonské dlátko. Pohrajte si napříč jedním prknem, udělejte si cestičku ven do světa. Směr ke dveřím vede přes všechna léta, dřevo klade odpor.
Až se podlaha zbrousí, na jednom prkně zůstanou tři cesty. Jsou dost hluboko.