Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Dana Broučková
Název instituce:
Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
Stručný popis:
Město, ve kterém žiji a svět
kolorovaná koláž
Počet zúčastněných:
15
Věk:
6
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x formát 40 x 40 cm
Autor:
Natálie Brzoňová
Název instituce:
Zóna pro umění 8SMIČKA, Humpolec
Stručný popis:
Děti z 8smičkového výtvarného kroužku tvořily pohled na blízkou i vzdálenou krajinu - na kopce, louky, lesy i pole. Na místa, která znají z procházek po Vysočině nebo z cest autem za babičkou. Využily techniky koláže a za pomoci kartonů, starých papírů a lepenky vrstvily tyto rozmanité materiály. Ty díky různé barevnosti a struktuře napodobují skutečnou texturu krajiny kolem nás.
Počet zúčastněných:
7
Věk:
5 - 9
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5x koláž na kartonu A2, 2x koláž na kartonu A3
Autor:
Barbora Černochová
Spoluautoři:
Ondřej Maslák, Dominika Srostlíková, Michal Botek
Název instituce:
Moravská střední škola s.r.o., Olomouc
Stručný popis:
Projekt je inspirován hravostí výstavy Nervous Trees, která se konala v Praze v Rudolfinu roku 2017. Na začátku roku likvidovala naše škola staré opotřebované počítače a díky tomu jsme měli dostatek materiálu, abychom se mohli pustit do práce. Před realizací mohli žáci v hodině sledovat záznam z výstavy komentovaný přímo autorem na Youtube kanále. V nahrávce bylo možné vidět, jak Krištof Kintera přistupuje nově k věcem (odpadní materiál), které bychom označili jako „okoukané“ a povyšuje je do… více
Počet zúčastněných:
24
Věk:
16 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x objekt 25 x 25 x 30, 1x asambláž A2, 2 x plakát A2, 1 x portfolio A4, 1x odkaz na YouTube
Autor:
Barbora Černochová
Spoluautoři:
Ondřej Maslák, Michal Botek, Dominika Srostlíková
Název instituce:
Moravská střední škola s.r.o., Olomouc
Stručný popis:
Jak lze vyjádřit harmonii a disharmonii vztahů prostřednictvím fotografického záznamu statických předmětů? Při polemizování nad tématem „Blízko i daleko“ jsme se zamýšleli nad mezilidskými vztahy, jak jsou nám předávány a prezentovány prostřednictví různých médií. Zabývali jsme se tvorbou animovaných pohádek jako je např. Fimfárum a pozorovali jsme některé další příklady s častým pohádkovým klišé (happy end atd.). Dále jsme se inspirovali tvorbou Jana Švankmajera, jeho dílem Možnosti dialogu,… více
Počet zúčastněných:
16
Věk:
16 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x plakát A2, 1 x portfolio A4, 1x odkaz na YouTube
Autor:
Alena Charamzová
Spoluautoři:
Petr Kožíšek
Název instituce:
Dům dětí a mládeže Praha 2, Vinohrady
Stručný popis:
Petr Kožíšek:
Koncept: Má člověk právo na genetické manipulace jiných tvorů?
Jak vzdáleni od sebe a nakolik odlišní jsou si lidé a zvířata?
Počet zúčastněných:
1
Věk:
14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x malba