Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Mariana Dočekalová
Název instituce:
Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Praha 8
Stručný popis:
Škola je zřízená pro děti a žáky s narušenými komunikačními schopnostmi. Poskytuje speciálně pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výuky, výchovy a zájmových aktivit dětem od 3 do 15 let s poruchami řeči, komunikace a učení.
V rámci projektu jsme s žáky prozkoumali Egyptské umění křížem krážem (od odívání, stavby pyramid, průzkumu hieroglyfů či zkoumání reliéfů). Žáci se seznamovali se vzdálenou kulturu, kterou díky mezipředmětovým vztahům (projekt se realizoval v rámci VV a… více
Počet zúčastněných:
19
Věk:
12 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 nástěnné malby 100 x 250 cm, reliéfy do sádrové desky, malba A1, 5 x folie A3
Autor:
Mariana Dočekalová
Spoluautoři:
Petra Cífková
Název instituce:
Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Praha 8
Stručný popis:
Škola je zřízená pro děti a žáky s narušenými komunikačními schopnostmi. Poskytuje speciálně pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výuky, výchovy a zájmových aktivit dětem od 3 do 15 let s poruchami řeči, komunikace a učení.
Každý žák dostal 100 cm tyčku a musel vymyslet, jak ji rozdělit, aby mu vznikly čtyři díly, ze kterých vytvoří rám obrazu. Žáci si samostatně či s dopomocí nařezali tyčky, seskládali je a sešili sponkovačkou do pevného tvaru. V dalším kroku si museli naměřit… více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
12 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Cca 20 maleb na plátně
Autor:
Mariana Dočekalová
Spoluautoři:
Jan Peknik-Kozák
Název instituce:
Zóna pro umění 8SMIČKA, Humpolec
Stručný popis:
CUK A CMYK, vzdělávací program k výstavě SÓLO: Jakub Roztočil, 12. 11. – 22. 01. 2023, kurátorka: Helena Musilová
Kdo je to vlastně umělec a jak se měnila jeho role napříč dějinami? Jak se liší výstava jednoho umělce nebo skupiny? A co může takovou uměleckou skupinu vlastně spojovat – téma, období nebo třeba technika jakou tvoří? Co nám řeknou o autorovi jeho díla? Dokážeme z obrazů a soch vyčíst, jak vznikala? A co jednotlivé umělce odlišuje od sebe navzájem?
První sólový počin v… více
Počet zúčastněných:
60
Věk:
12 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
12 prací, 594 mm x 841 mm, malba
Autor:
Mariana Dočekalová
Spoluautoři:
Jan Peknik-Kozák
Název instituce:
Zóna pro umění 8SMIČKA, Humpolec
Stručný popis:
Prostor zvuku, vzdělávací program k výstavě Místa chvění: Zvuk jako médium, 04. 03. – 21. 05. 2023, kurátoři: Jakub Frank & Anežka Chalupová
Vystavující: Katarzyna Krakowiak Bałka, Gerard Lebik, Hannes Hoelzl, Martyna Poznańska, Magdaléna Manderlová, Christian Schröder / Architekt výstavy: Matěj Frank
Dokážeme vnímat prostor sluchem? Poznáme, jaký zvuk je blízko a jaký je daleko? Můžeme zvuk vidět/cítit ale neslyšet? A jakou roli ve zvukovém uměleckém dílu má výstavní prostor… více
Počet zúčastněných:
25
Věk:
14 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 audiosmyčka
Autor:
Jana Fabianová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13
Stručný popis:
Motto: Pojďme se všichni chytit a spojit, ať jsme si blízko.
Ruce jsou nejdokonalejší nástroj na světě. Žádná technická novinka je zcela nenahradila. Jsou jedinečné, jsou v přesile, jsou dvě - párové končetiny. Skrze ruce vnímáme sebe i to, co se nám vzdaluje. Jsou naše, jsou blízko, ale zároveň mohou být daleko, ochraňují i ničí. Jsou zprostředkovatelem univerzálního jazyka. Po tváři a očích jsou nejvýstižnější součást lidského portrétu. Dotýkáme se, tančíme, proplétáme se, noříme se do… více
Počet zúčastněných:
10
Věk:
11 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Kolekce prací 1x2m, objekt 1m3, 27 prací