Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Šárka Coganová
Název instituce:
Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30
Stručný popis:
Odpovědí může být hledání fyzické podobnosti nebo odlišnosti ve svém okolí a v sobě samotném. Podobnost či odlišnost v nás vyvolává pocit čehosi známého/neznámého či bezpečného/nebezpečného. Známá tvář symbolizuje známou situaci, neznámá tu neznámou. Hledání sebe sama/samotného v tomto činí naši pozici sám k sobě jistější a srozumitelnější.
Blízkost či dalekost vnímání svého já však také vyvolává vnitřní neklid, který se nás zmocní při pohledu na zárodek cizosti v čemsi důvěrně známém (… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
12 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
cca 20 fotografií A3 a cca 8 textilií 70 x 50 cm
Autor:
Mariana Dočekalová
Název instituce:
Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Praha 8
Stručný popis:
S žáky 7. a 8. tříd jsme zkoumali téma "zvíře". Žáci si vybrali oblíbené blízké zvíře, našli fotografii, které ho dle jejich úsudku nejlépe charakterizuje. Fotografii zvětšili pomocí mřížky na velikosti A5, zvětšená kresba se jim stala předlohou pro rytí matrice na hlubotiskovou grafickou techniku suchá jehla. Z plastové desky vytiskli 2 ks grafik a zároveň se seznámili se zrcadlovým převrácením u grafických technik.

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a… více
Počet zúčastněných:
19
Věk:
12 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Tisky suché jehly, velikost A5 15 ks
Autor:
Mariana Dočekalová
Název instituce:
Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Praha 8
Stručný popis:
V rámci 3 měsíčního projektu jsme s žáky 6. tříd prozkoumali Egyptské umění křížem krážem. Každý žák pomocí hieroglyfů zaznamenal své jméno (na folii či čtvrtku lihovými fixami). Další fáze projektu byla založená na spolupráci v menších skupinách. Vznikly velkoplošné malby královny Nefertiti a faraona Menkaureho, kresby a malby pyramid, reliéfní motivy ryté a kolorované do sádrokartonu či maketa egyptského šperku z papírmaše. Žáci se seznamovali se vzdálenou kulturu, kterou díky mezipředmětovým… více
Počet zúčastněných:
19
Věk:
12 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 nástěnná malba 100 x 200 cm, reliéf do sádrové desky, malba A1, 5 x folie A3
Autor:
Mariana Dočekalová
Spoluautoři:
Petra Cífková
Název instituce:
Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Praha 8
Stručný popis:
Představujeme 3 měsíční projekt, ve kterém jsme doprovázaly žáky 2. stupně procesem vzniku obrazu.
Každý žák dostal 100 cm tyčku a musel vymyslet, jak ji rozdělit, aby mu vznikly čtyři díly, ze kterých vytvoří rám obrazu. Žáci si samostatně či s dopomocí nařezali tyčky, seskládali je a sešili sponkovačkou do pevného tvaru. V dalším kroku si museli naměřit plátno na správnou velikost. Při napínání plátna na rám většinou spolupracovali ve dvojicích a pomáhali si navzájem. Současně s… více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
12 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Cca 15 maleb na plátně
Autor:
Mariana Dočekalová
Spoluautoři:
Jan Peknik-Kozák
Název instituce:
Zóna pro umění 8SMIČKA, Humpolec
Stručný popis:
Vzdělávací program k výstavě SÓLO: Jakub Roztočil, realizovaný s žáky a žákyněmi 6. ročníku ZŠ Chýnov
Kdo je to vlastně umělec a jak se měnila jeho role napříč dějinami? Jak se liší výstava jednoho umělce nebo skupiny? A co může takovou uměleckou skupinu vlastně spojovat – téma, období nebo třeba technika jakou tvoří? Co nám řeknou o autorovi jeho díla? Dokážeme z obrazů a soch vyčíst, jak vznikala? A co jednotlivé umělce odlišuje od sebe navzájem?
V rámci programu jsme… více
Počet zúčastněných:
60
Věk:
12 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Malby formátu 594 mm x 841 mm, vyplňující prostor 1 x 2 m