Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Matěj Zámečník
Název instituce:
Základní umělecká škola Vadima Petrova, Praha 4
Stručný popis:
Prvotní myšlenkou byl přiblížený monochromatický obraz. Něco blízkého... Hodně zblízka… Tak, že skutečnost ztratí rysy a stanou se z ní body. Technika Grisaille a práce s nebarvou jako takovou. Osobní škála šedi. Náhrady barevného tónu. Kladli jsme šeď do čtverců v takové škále, kterou nám ruce, oči a rozum dovolily. Technické cvičení se stalo součástí úkolu. Prvním krokem. Krok, je využitý ke vzdálenému cíli. Je totiž přes subjektivní technickou propast klíčem k úkolu. Tak blízko... Babička… více
Počet zúčastněných:
62
Věk:
5 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Prostorová kompozice, krychle m3; 1x odkaz na YouTube
Autor:
Veronika Zavřelová
Spoluautoři:
Magdalena Machalická
Název instituce:
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16
Stručný popis:
Projekt vznikl při příležitosti souvislé pedagogické praxe. Výchozími tématy byl pohyb a krajina. Po společných úvahách byl stanoven cíl výukového celku, a to vytvořit mapu. Spíše než o kartografickou mapu se jedná o mapu mentální. Projekt se zaměřil na zvědomění si každodenních míst a četnosti jejich navštívení, výchozího bodu do každodenního života a také naopak míst, která jsou sice daleko nebo jsme je navštívili jednou, ale zasáhla nás tak, že jsou nám blízká. Po formální stránce jsme se… více
Počet zúčastněných:
12
Věk:
5 - 10
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x kartonový panel s projektem 1x2m na výšku (3 x frotované kolážové mapy cca A2 (atyp), 3 x skicy A4, ukázky map. značek, portfolio prací), 1 odkaz na YouTube
Autor:
Běla Zemánková
Název instituce:
Základní umělecká škola Brno, Veveří
Stručný popis:
Solitérní projekt autorky Ester Aylin Yildizové je podložen osobní zkušeností. Opozita blízko-daleko autorka svou výpovědí relativizuje zviditelněním snadné zaměnitelnosti.
Ester Aylin Yildizová:
„Téma Blízko a daleko jsem si přirovnala k mému životu. Můj táta je z Turecka, takže mám rodinu napůl z Turecka, díky tomu jsem muslimka. Moje máma je židovka, já tedy také a díky tomu máme rodinu i v Izraeli. Obě náboženství jsou si něčím velmi podobné, přesto spolu válčí a mají mezi… více
Počet zúčastněných:
1
Věk:
15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x šaty, 4x obrázky A3
Autor:
Alena Zupková
Spoluautoři:
Tereza Samková
Název instituce:
Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku
Stručný popis:
Prostřednictvím za sebou řazených úkolů jsme nově, jinak, vnímali naši školu, prostor, kam pravidelně vstupujeme. Na základě nových způsobů poznávání prostřednictvím výtvarných zadání si vytvořili žáci vrstvený obraz školy formátu A2, který doplňuje soubor kresebných úkolů formátu A4 a film se záznamem zvuků školy.
Zuška je místo, které dobře známe, nebo si to povětšinou myslíme. Ve škole jsme ve společném prostoru, ale každý jej vnímáme jinak, máme jiné prožitky, vzpomínky, jiná… více
Počet zúčastněných:
20
Věk:
8 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x prostorový prohlížecí objekt, 1x sešit A4, 2x lepenka s ukázkami formátů A2, A4, 1x odkaz na YouTube