Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Darina Hejlová
Název instituce:
Základní umělecká škola Terezie Brzkové, Plzeň
Stručný popis:
Jsme si nablízku, ale přesto k sobě máme někdy velmi daleko. Vzájemná blízkost se v mezilidských vztazích neměří vzdáleností, ale porozuměním. Potkáváme se a jsme si vzdálení. Cesty životem nevedou přímo.
V projektu kombinujeme grafiku - linoryt a malbu válečkem tiskařskou barvou.
Počet zúčastněných:
12
Věk:
8 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x malba B1, 1 x malba s koláží B1, 3 x grafika 35x50 cm
Autor:
Drahomíra Hermanová Říhová
Název instituce:
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice a Základní umělecká škola F. A. Šporka Lysá n. L.
Stručný popis:
Studijní program pro starší žáky ZUŠ Čelákovice, který se různými způsoby dotýká základních zákonitostí výtvarné tvorby - tvorby kompozice v ploše i prostoru (Klee, Kandinskij, Mondrian). Problematice kompozice jsme se věnovali v sérii návazných úkolů během dvou let s cílem prozkoumat možnosti uspořádání geometrických tvarů (linií, ploch, křivek, objemů) v mezích čtverce nebo krychle a zákonitostem jejich působení.
1) Prvek náhody v tvorbě kompozice inspirovaný akční tvorbou Demartiniho… více
Počet zúčastněných:
12
Věk:
12 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Fotografie prostorových a plošných prací na 8x B2
Autor:
Drahomíra Hermanová Říhová
Název instituce:
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice a Základní umělecká škola F. A. Šporka Lysá n. L.
Stručný popis:
Projekt Zvíře zpracovali mladší žáci ZUŠ Lysé nad Labem převážně v době distanční výuky. Žáci si měli zvolit zvíře, které je zajímá a o kterém se chtěli dozvědět co nejvíce zajímavostí. Cílem práce bylo vytvořit návrh na hračku – kostku do dětské herny, kde by každá strana kostky poskytovala o zvířeti nejen výtvarnou výpověď. Žáci měli uplatnit 6 různých přístupů ke zpracovávanému tématu a různé výtvarné techniky zpracování. Pedagogickým záměrem bylo propojit školní vzdělávání napříč různými… více
Počet zúčastněných:
12
Věk:
9 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2x B1 různé techniky, 4x objekt - krychle
Autor:
Zdeňka Hiřmanová
Název instituce:
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Praha 13
Stručný popis:
Neobvyklé mapy zemí i ostrovů lidských pocitů a emocí vytvořilo 76 děti ve věku 6-16 let v Ateliéru DDM Stodůlky. Ve výtvarných dílnách nám při kresbě, malbě a kolážích byla inspirací kniha Mapy mých pocitů italské ilustrátorky Bimby Landmann. Tato kniha všechny velmi zaujala svým obsahem i výtvarným zpracováním a byla velmi dobrou motivací.
Mapy hrají všemi barvami, jsou vytvořené různými technikami a můžeme na nich najít třeba Ostrov Krásných pocitů, Zemi Úžasu, Souostroví Lásky a… více
Počet zúčastněných:
76
Věk:
6 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 obrazy na panelu, soubor všech prací v knize Ostrovy mých pocitů
Autor:
Čeněk Hlavatý
Spoluautoři:
Štěpánka Hlavatá, Vojtěch Bursa, umělecký kovář
Název instituce:
Základní umělecká škola Mšeno
Stručný popis:
V této instalaci kreseb a dvou prostorových objektů, bychom chtěli dosáhnout propojení děsivé historie našeho národa s patřičnou pietností a zároveň optimistickou budoucností v životy našich dětí.
„Aby děti vždycky měly domov a rodiče… Když se tohle ztratí, tak ztratíte všecko!“ vždy láskyplně říkala Maruška Šupíková (Lidické dítě). Zmizí celé generace bez povšimnutí? Vzpomínáme si ještě na někoho? Znovuobjevování zmizelých.
Instalace obsahuje:
- kresby portrétů starých… více
Počet zúčastněných:
13
Věk:
11 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
6x kresba A3, 6x kresba A4, 1x portfolio A4, 1x kovaný soubor 6 růží, 1x kovaný sokl s objektem "Kde domov můj", 1x odkaz na YouTube