Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Lenka Grygová
Název instituce:
Základní umělecká škola Jeseník
Stručný popis:
Prvotním impulsem byla pro nás výstava Richarda Loskota „Přes stromy nevidím kraj lesa“ a jeho světelná instalace, kde hlavním výtvarným prostředkem bylo světlo a tma. Na to konto jsme s dětmi začali tvořit "stínové krajiny". Dalšími kroky bylo zachycení světla ve tmě, zachycení stínů na slunci a nakonec převedení stínových krajin do malby, kde měli žáci k dispozici jen dvě barvy (světlo a tma) a jejich mícháním získali širokou škálu stínů.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
6 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x kresba A1, 2 x malba A2, 3 x kresba A3, 1 x portfolio A3
Autor:
Lukáš Hašek
Název instituce:
Základní umělecká škola Nýřany, okres Plzeň-sever
Stručný popis:
V rámci tohoto projektu jsme zkoumali výrazové možnosti barvené sádry. Pracovali jsme s energií, cákáním barvy, kapáním a litím. Sledovali jsme pak vztahy mezi velikostí bodu, linií a plochou. Opírali se o pojmy jako pointilismus, abstraktní expresionismus, kolorismus.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
7 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3x tištěný plakát (70x100cm) jako dokument procesu tvorby
Autor:
Darina Hejlová
Název instituce:
Základní umělecká škola Terezie Brzkové, Plzeň
Stručný popis:
Ztvárnění pohybu, rytmu, cest, po kterých se pohybujeme. Potkáváme se a naše cesty se protínají a kříží. Přibližujeme se a zase se vzdalujeme. Celý náš život a svět je v pohybu. Tančíme, skáčeme, točíme se, to vše zanechá svou stopu, dráhu, otisk...
Práce byly tvořeny černou tuší a bílou temperou a doplněny prvky koláže.
Počet zúčastněných:
15
Věk:
7 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
sestava prací 100 x 200 cm
Autor:
Darina Hejlová
Název instituce:
Základní umělecká škola Terezie Brzkové, Plzeň
Stručný popis:
Jsme si nablízku, ale přesto k sobě máme někdy velmi daleko. Vzájemná blízkost se v mezilidských vztazích neměří vzdáleností, ale porozuměním. Potkáváme se a jsme si vzdálení. Cesty životem nevedou přímo.
V projektu kombinujeme grafiku - linoryt a malbu válečkem tiskařskou barvou.
Počet zúčastněných:
12
Věk:
8 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x malba B1, 1 x malba s koláží B1, 3 x grafika 35x50 cm
Autor:
Drahomíra Hermanová Říhová
Název instituce:
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice a Základní umělecká škola F. A. Šporka Lysá n. L.
Stručný popis:
Studijní program pro starší žáky ZUŠ Čelákovice, který se různými způsoby dotýká základních zákonitostí výtvarné tvorby - tvorby kompozice v ploše i prostoru (Klee, Kandinskij, Mondrian). Problematice kompozice jsme se věnovali v sérii návazných úkolů během dvou let s cílem prozkoumat možnosti uspořádání geometrických tvarů (linií, ploch, křivek, objemů) v mezích čtverce nebo krychle a zákonitostem jejich působení.
1) Prvek náhody v tvorbě kompozice inspirovaný akční tvorbou Demartiniho… více
Počet zúčastněných:
12
Věk:
12 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Fotografie prostorových a plošných prací na 8x B2