Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová, Jaroslava Trojanová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Projekt "Národní Šedá" napříč uměleckými obory vznikl v době pandemie nahlédnutím na klasické hodnoty "Zlaté kapličky" Národního divadla v Praze, které slavilo 140. výročí, novýma očima výtvarnice Kateřiny Šedé na Moravě, prostřednictvím naší ZUŠ ve středních Čechách. Co je blízko a co daleko?
Motto Kateřiny Šedé: „Chci spojovat lidi na základě věcí, které je rozdělují.“
Vize projektu: Umělci Národního divadla se po 140 letech vrací k základním kamenům, tj. na… více
Počet zúčastněných:
80
Věk:
5 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x kniha, 1x paraván, 1x šála, pohledy, 1x odkaz na YouTube
Autor:
Natálie Fliegel
Název instituce:
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4
Stručný popis:
Výtvarná řada inspirovaná tradičními technikami v novém pojetí. Skrze současné se díváme do minulosti. A tak krajkujeme pomocí tisku z želatiny, sprejujeme zátiší, vyrýváme staré rodinné recepty do Tetra Paku a na látku tiskneme razítky z pěnové gumy inspirovanými klasickými motivy. Výstupy jsou různorodé, ale naším pojítkem je hledání v historii a následné přenesení nalezeného do nám blízkého pojetí.
Počet zúčastněných:
25
Věk:
5 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x plakát B1
Autor:
Simona Fořtová
Spoluautoři:
Alejandra Nunéz
Název instituce:
Základní škola Zárubova v Praze 12
Stručný popis:
Žákům byl zadán úkol vybrat si zemi z jiného kontinentu, zjistit si co nejvíce informací o způsobu života a její historii a tyto informace převést do vizuální podoby, která směla být doplněna textem. Kromě hlavního vzdělávacího cíle, kterým bylo zaznamenání vizuální zkušenosti i zkušenosti získané ostatními smysly (RVP VV-9-1-02) vyžadovalo splnění úkolu od žáků prokázat schopnost pracovat společně: najít shodu při výběru země, zvolit si způsob zpracování a rozdělit si práci mezi sebe.
více
Počet zúčastněných:
16
Věk:
11 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
10 x malba A3
Autor:
Simona Fořtová
Spoluautoři:
Alejandra Nunéz
Název instituce:
Základní škola Zárubova v Praze 12
Stručný popis:
Na začátku tohoto roku bylo tématem hodin výtvarné výchovy antické Řecko. Žáci si zpevňovali znalosti získané při výuce dějepisu a současně plnili jeden z cílů ŠVP, kterým je schopnost interpretace uměleckých vizuálních obrazných vyjádření současnosti i minulosti s využitím znalostí historických souvislostí i osobních zkušeností a prožitků (RVP VV-9-1-06). Dalším cílem bylo prostřednictvím vizuálních vjemů poznat, jak blízko (zejm. ve smyslu kulturním) máme k období časově tak vzdálenému jako… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
11 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x kresba uhlem A4 (ve folii), 3 x foto A5 (z práce na projektu), 11 X fotografie A4 (Moje antika), 1 x odkaz na YouTube
Autor:
Christopher M. Gaston
Název instituce:
Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o., Praha 4
Stručný popis:
The students at our school this year studied Czech history during the middle ages. Castle construction and its design layouts were one of their topics. Terezka, an 11-year-old girl with a visionary imagination, painted her ideal castle with a clock, tilted, Satiri Hrad, using Indian ink on brown paper.
Počet zúčastněných:
1
Věk:
11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 53.5 x 99.5 painting