Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu. Projekty jsou řazeny podle abecedního pořadí autorů projektů.
Autor:
Simona Fořtová
Spoluautoři:
Alejandra Nunéz
Název instituce:
Základní škola Zárubova v Praze 12
Stručný popis:
Žákům byl zadán úkol vybrat si zemi z jiného kontinentu, zjistit si co nejvíce informací o způsobu života a její historii a tyto informace převést do vizuální podoby, která směla být doplněna textem. Kromě hlavního vzdělávacího cíle, kterým bylo zaznamenání vizuální zkušenosti i zkušenosti získané ostatními smysly (RVP VV-9-1-02) vyžadovalo splnění úkolu od žáků prokázat schopnost pracovat společně: najít shodu při výběru země, zvolit si způsob zpracování a rozdělit si práci mezi sebe.
více
Počet zúčastněných:
16
Věk:
11 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
10 x malba A3
Autor:
Simona Fořtová
Spoluautoři:
Alejandra Nunéz
Název instituce:
Základní škola Zárubova v Praze 12
Stručný popis:
Na začátku tohoto roku bylo tématem hodin výtvarné výchovy antické Řecko. Žáci si zpevňovali znalosti získané při výuce dějepisu a současně plnili jeden z cílů ŠVP, kterým je schopnost interpretace uměleckých vizuálních obrazných vyjádření současnosti i minulosti s využitím znalostí historických souvislostí i osobních zkušeností a prožitků (RVP VV-9-1-06). Dalším cílem bylo prostřednictvím vizuálních vjemů poznat, jak blízko (zejm. ve smyslu kulturním) máme k období časově tak vzdálenému jako… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
11 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x kresba uhlem A4 (ve folii), 3 x foto A5 (z práce na projektu), 11 X fotografie A4 (Moje antika), 1 x odkaz na YouTube
Autor:
Christopher M. Gaston
Název instituce:
Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o., Praha 4
Stručný popis:
The students at our school this year studied Czech history during the middle ages. Castle construction and its design layouts were one of their topics. Terezka, an 11-year-old girl with a visionary imagination, painted her ideal castle with a clock, tilted, Satiri Hrad, using Indian ink on brown paper.
Počet zúčastněných:
1
Věk:
11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 53.5 x 99.5 painting
Autor:
Christopher M. Gaston
Spoluautoři:
Naďa Kubinová, Sára Ohrazdová
Název instituce:
Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o., Praha 4
Stručný popis:
"Plant-O-Grams" project was a fun and creative activity for elementary school children to learn about the basics of photography and nature! We talked about the basic concept of photograms to the children: a photogram is a photographic image made without a camera by placing objects directly onto the light-sensitive paper and exposing it to light. The objects block the light from reaching the paper, creating a silhouette of their shape.
The children arrange their materials on… více
Počet zúčastněných:
19
Věk:
7 - 10
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
19 photograms 21.5 x 32 cm
Autor:
Christopher M. Gaston
Spoluautoři:
Eva Balcarová, Šimon Svoboda
Název instituce:
Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s.r.o., Praha 4
Stručný popis:
These 4 action paintings titled, “Mine+Yours=Ours” was a creative painting experiment involving 31 elementary students in grades 1 through 6 using tempera on paper. The first group of students in grades 4 and 6 engaged in a fun and creative activity using brushes, sponges, and their hands to splatter and drip paint to create the first layer which resulted in a wide range of textures and patterns on the paper. After a day of drying the second group of students, grades 1 through 3 painted over… více
Počet zúčastněných:
31
Věk:
7 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 painting 88 x 175 cm, 1 painting 200 x 83.5 cm, 1 painting 106 x 130 cm, 1 painting 105.5 x 149 cm.