Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Magdalena Adámková Turzová
Spoluautoři:
Adéla Janská - vedoucí klauzurní práce
Název instituce:
Střední škola designu a módy, Prostějov
Stručný popis:
Vystavený malířský cyklus vznikl jako součást klauzurní práce na téma Slovo. Autor Marek Švarc v něm zpracovává nejrůznější vizuální vjemy z médií i osobního života. V rámci jednoho malířského souboru se mísí významy a mění souvislosti. Sám nazývá tuto práci "polysémantickým dílem". Zatímco jeden obraz zachycuje volnou asociaci vzniklou na základě osobního zážitku a další byly vizuálním vtipem zasazeným do reálného prostředí, jiné zase vycházejí z novinových článků, nebo spíše z… více
Počet zúčastněných:
1
Věk:
18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x malba (různý formát)
Autor:
Zdeněk Babinec
Název instituce:
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice
Stručný popis:
Výtvarný projekt navázal na besedu o surrealismu. Sny, představy, automatická tvorba a další postupy využívané surrealisty se staly inspirací pro vlastní tvorbu, založenou na představách a fantazii.
Podmalba, kombinovaná technika, vzájemné sdílení představ, fotografování, úpravy v počítači, vytvoření výtvarných řad, beseda, využití v oblasti grafického designu, závěrečná domalba. Podrobně je projekt rozepsán v anotaci v pdf viz odkaz.
Počet zúčastněných:
10
Věk:
13 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1xmalba A1, 1x portfolio A4,
Autor:
Zdeněk Babinec
Název instituce:
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice
Stručný popis:
Výtvarný projekt skupiny 7 žáků výtvarného oboru ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice. Projekt byl inspirován dílem Antony Gormleyho Evropské pole a skládal se z několika fází: vymodelování figurek, animace figurek, fotografování figur v přírodě, zpracování fotografií do krátkých animací, využití fotografií v oblasti grafického designu (přebaly, plakáty, propagační materiály,...), besedy o současném umění, závěrečná výstava.
Počet zúčastněných:
7
Věk:
12 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x A1; 1x portfolio A4; 1x odkaz na animaci na YouTube; 1x odkaz na prezentaci na webu školy
Autor:
Vladimír Beran
Název instituce:
Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod
Stručný popis:
Filmový příběh polického rodáka, běžce na lyžích, olympionika a čestného člověka Jiřího Berana...
Jak se dříve lyžovalo, závodilo, marodilo i pašovalo...
Prvotní motivací pro námět bylo zapojení do „Příběhů našich sousedů“, které pořádá organizace Post Bellum.
Náš pamětník se narodil osmmnáctého první - a tento datum dal filmu název.
Současně s přípravou jsme odstartovali kampaň na Facebooku a Instagramu se spoustou doprovodných materiálů - fotografie i videa z… více
Počet zúčastněných:
28
Věk:
10 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2x odkaz na YouTube, 5x dokumentační banner 29,7x90 cm
Autor:
Ivana Blažková
Název instituce:
Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39
Stručný popis:
Výtvarný projekt je zaměřený na fenomén sdílení v propojení s divákovou imaginativní složkou.
Počet zúčastněných:
56
Věk:
6 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x přehledová deska