Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Šimon Brejcha
Název instituce:
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
Stručný popis:
Závěrečný ročník gymnázia. ( Gymnázium Na Pražačce )
Bilancování v očekávání náročných úkolů.....Nejlepší bylo, jak jsme v tercii rebelčily a lepily u Hlaváku po zdech ty naše linoryty, sdělily mi studentky.... sliboval jste, že budeme taky sprejovat na zeď... a pořád nic....výčitka. Musím se polepšit, sliby se mají plnit.
Umět udělat dobrej pís, není tak jednoduché, jak to vypadá. Máme k dispozici různé trysky, různě natlakované dózy, nemáme zkušenosti a hlavně ale nechcem… více
Počet zúčastněných:
13
Věk:
18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x you tube
Autor:
Šimon Brejcha
Název instituce:
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
Stručný popis:
Abstrakce, konkrétní umění, geometrie – přijmout, akceptovat, ocenit tyto obrazy je pro nezkušené oko těžké. Je nepochopitelné proč Kupka nakonec na obraz namaloval jen tři linie, když uměl tak pěkně kreslit. Co ho vedlo k takovému radikálnímu řešení? Je možné podobné obrazy pochopit bez vědomí souvislostí? Je možné dobrat se jejich podstaty bez přemýšlení? Bez toho, že si člověk sám projde tu cestu od reality k abstrakci? Po návštěvě výstavy Františka Kupky dostali studenti za úkol… více
Počet zúčastněných:
13
Věk:
16 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x you tube, 1x složka fragmentů abstraktních maleb
Autor:
Šimon Brejcha
Spoluautoři:
Jolana Kahounová, Jiří Pavlíček, Renata Brichcínová
Název instituce:
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
Stručný popis:
Abeceda je určena ke sdílení myšlenek. Jak ale může vypadat samotná abeceda? Může sama o sobě nést nějakou informaci?
Tvorba autorské abecedy se prosadila jako jeden ze základních projektů v kvintě výtvarných tříd ( Gymnázium Na Pražačce )
Každý vyučující koncipuje zadání odlišně, na základě svých preferencí a vlastních zkušeností.
Jde o to, aby student během práce objevil nosný princip, který je možné aplikovat na tvorbu tvarů jednotlivých liter.
Pokaždé projdu se… více
Počet zúčastněných:
25
Věk:
16 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
soubor plakátů, 3 x youtube
Autor:
Šimon Brejcha
Spoluautoři:
Jolana Kahounová, Jiří Pavlíček
Název instituce:
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
Stručný popis:
Vyber si sám je nově formulovaným projektem pro pololetní práci v závěrečném ročníku na gymnáziu ( Gymnázium Na Pražačce )
Sdílená imaginace: má, tvá, jeho, jejich - mě, tobě, jim. Jak se podařilo sdělit etablovanému umělci své myšlenky, city, chápání světa? Byl jeho obraz vůbec čten? Byl čten tak, jak bylo zamýšleno? Jaký je mediální obraz umělce a díla? Co jsme schopni z tohoto obrazu vyčíst? Do jaké míry umělec ovlivnil nebo ignoroval samostatný život produktů své imaginace?… více
Počet zúčastněných:
25
Věk:
17 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Plakat, 3xmalba cca A2, soubor fotografií, 4x YouTube, 1x webové stránky, doprovodný text pedagoga, doprovodné texty studentů
Autor:
Tomáš Čečetka
Název instituce:
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk
Stručný popis:
Znázornění technologií a energií potřebných ke sdílení vycházejících z městského prostředí
-změna a přetvoření odpadových materiálů v kombinaci plošných a trojrozměrných tvarů, hra s omezenou škálou barev
foto č. 1,2,5
- materiály: nefunkční elektronika, plavecké pomůcky, vzorníky barev
( inspirační zdroje- F. Kupka, M. Duchamp, trendy módní barvy)
foto č. 3, 4
- možnost interakce s objektem- zapojování kabelů do „ pojmů-přátelství, ironie, krutost… více
Počet zúčastněných:
6
Věk:
10 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x závěsný panel, 1 x portfolio