Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Východiskem výtvarného projektu napříč skupinami byla inspirace shlédnutého představení Laterny magiky "CUBE". Chtěli jsme proměnit veřejný prostor - sterilní fasádu naší školní budovy, chtěli jsme se ohlédnout za naší historií, oslavit netradičně 17. listopad, chtěli jsme inspirovat, sdílet to s našimi přáteli, spolužáky, rodiči i prarodiči... Rozhodli jsme se vytvořit časovou osu v omezené barevnosti (od návrhu až po realizaci) a naší "kostku - budovu ZUŠ" zahalit shrnutím… více
Počet zúčastněných:
40
Věk:
8 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Portfolio 1x velikost A4 zavěsit na paravan, paravan 1x
Autor:
Lenka Feldsteinová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Nomen omen (doslovně jméno = znamení). Jaký význam nese mé jméno? Jak utváří moji identitu? Jak ovlivňuje mne? A jak já mohu ovlivnit prostor, který mne obklopuje?
Cyklus na sebe navazujících výtvarných lekcí inspirovaný vlastním jménem, díly našich výtvarníků (E. Ovčáček, J. Kolář, K. Kintera) a Havlovými Antikódy.
- jméno a jeho význam (hrátky se slovy, motivační úvod)
- písmena jako základní stavební kameny (výtv.hry ústící do grafiky)
- písmena jako stavební… více
Počet zúčastněných:
20
Věk:
10 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x portfolio, 20 fotografií A4
Autor:
Petra Filipová
Spoluautoři:
Šimon Chloupek, Jana Stránská
Název instituce:
EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií
Stručný popis:
Cílem projektu společné internetové stránky je zmapování a zobrazení městského prostoru Nantes a Poděbrad, jakožto prostoru žitého a prožívaného. V centru zájmu proto nejsou známé pamětihodnosti, nýbrž taková místa, která mají pro studenty osobní význam. Vodítkem při hledání těchto míst tedy byly otázky cílící na zkušenost, vzpomínku a prožitek, např: Na kterém místě je vám dobře? Existuje místo, kde nalézáte inspiraci k umělecké tvorbě? Kde máte pocit, že jste neviditelní?
Městský… více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
16 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x plakát A1, 1x odkaz na webové stránky
Autor:
Denis Graca
Název instituce:
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
Stručný popis:
Panoptikum jako nově utvářený a stále se měnící časoprostor. Je podivný, zvláštní, ale není nám cizí. Je naplněn figurami, které vznikly svobodným komponováním svých části. Tím nabídly nové kontexty a pohledy na člověka. Jsou zrcadlem lidského nitra.
Počet zúčastněných:
10
Věk:
6 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x prostorová práce
Autor:
Alena Hankeová
Název instituce:
Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, s.r.o.
Stručný popis:
Často si s dětmi promítáme filmy J. Švankmajera pro jejich obrazotvornost, snovost a posouvání hranic možného. A právě obrazy z filmu Historia naturae, ale i princip předávání sdělení v Možnostech dialogu nás inspirovaly k projektu „Jedeme napůl“.
První částí byl „Bestiář“, knížka kreseb zvířat, rozdělených na poloviny, které volnou kombinací vytvářejí obrazy fantastických potvor. Dvojice žáků si pak vzaly z této knížečky bestií inspiraci a z nalezených materiálů vytvořily trojrozměrné… více
Počet zúčastněných:
37
Věk:
8 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x objekt do v. 60cm, 1 x kniha, malby 6 x A2, 4 x zmenšená A2, 1 x A3, 1 x dokumentace A1