Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Veronika Koléšková
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Výtvarná řada po sobě následujících etud jako cesta k portrétu. Od teorie, kresby "vrstevnic", využití projekční skleněné destičky, studie detailu, psychologického autoportrétu, portrétu spolužáka, až k realizacím v materiálu - kombinovaná technika s voskem v rámci parafráze renesančního portrétu, sprejování a vytvoření šablon, k animacím a tvorbě portfolia.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
15 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x prezentace projektu A2, 6 x ukázky jednotlivých kroků (menší formáty), 3 x graf. prezentace A3, animace
Autor:
Veronika Koléšková
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Jako inspiraci jsme zvolili poslech rozhlasových her (Ze Země na Měsíc, Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy, Škola robinsonů), mluvené slovo, společně se starými výtisky ilustrovaných verneovek, zafungovalo téměř magickým způsobem. Ve skupinách jsme pracovali na budoucím komiksu, každý měl za úkol ilustrovat část příběhu, vystihnout atmosféru a postavy, svou ilustraci doplnit textem. Bylo nutné, aby studenti pracovali v týmu a zároveň soustředěně sledovali děj. Výsledný příběh je opět… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
13 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x prezentace projektu A2, 12 koláží malých formátů
Autor:
Pavla Kramolišová
Spoluautoři:
Judita Chytková
Název instituce:
Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm
Stručný popis:
Projekt: Masopust v Rožnově pod Radhoštěm
Autorky projektu: Pavla Kramolišová, Judita Chytková
Časové rozpětí: 6 týdnů
Věkové rozpětí: 5-17 let
Vzdělávací záměr: využití tradiční lidové slavnosti masopustního průvodu k mezioborové spolupráci téměř celé ZUŠ v Rožnově p. R. (výtvarný, hudební a literárně-dramatický obor), stejně jako propojení různých institucí (ZUŠ v R. p. R., Rožnovská lesní mateřská škola, Montessori školka Na Vlně v R. p. R. a široké veřejnosti) a… více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
5 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
16 x fotografie A5, 7 x fotografie A3, 4 x malba A3, 4x kresba A4, 3x doplňující text A4, 2 x prostorová "maska" do velikosti formátu A3 umístěná plošně, 1x portfolio/katalog A4
Autor:
Jana Láznová
Název instituce:
Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace
Stručný popis:
Žáci ztvárnili formou kresby, malby či asambláže své vlastní imaginace inspirované tvorbou surrealistů. Snažili se spojit zdánlivě nespojitelné...
Počet zúčastněných:
14
Věk:
11 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
7 asambláží, 2 kresby, 6 maleb
Autor:
Jolana Lažová
Název instituce:
ZUŠ Litovel, Jungmannova 740
Stručný popis:
V projektu se žáci věnovali svým snům a představám, které je fascinují. Kreslili a malovali sny, které se jim zdály a utkvěly v paměti, anebo si vybírali představy, které je inspirují ve své tvorbě. V objektové tvorbě si žáci zvolili např. představu vysněné kavárny, vysněné ZOO nebo zvláštní bytosti nazvané Fascinace.
Počet zúčastněných:
20
Věk:
7 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3x malba, 2x kresba mastným pastelem, 1xkresba, 1x perokresba, 1x kombinovaná kresba, 6 objektů