Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Lukáš Lerch
Název instituce:
Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
Stručný popis:
Roční projekt zpracovávající téma rohlík - nejběžnější věc kterou každý zná - jako výtvarné tema i prostředek a sdílení sama sebe jako fenomén současnosti. Instagramový účet se stal personifikací všech sedmi žáků, kteří se projektu účastnili. Každý z nich měl na starosti příspěvek v jednom dni z týdne. Na hodinách tyto příspěvky připravovali a plánovali prezentaci, propagaci a náměty, vybírali a upravovali fotografie. Téma bylo řešeno i tradičními technikami (malba, kresba, socha, objekt).
Počet zúčastněných:
7
Věk:
14 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1xodkaz na Instagram
Autor:
Lukáš Lerch
Název instituce:
Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
Stručný popis:
Žáci se zabývali abstraktním vyjádřením zvuku ve formě znaků, které poté každý třikrát umístili do společného velkého formátu v barvách a velikostech odpovídajících zabarvení a zesílení nebo zeslabení zvuku. Tím vznikl jeden veliký společný obraz který následně sloužil jako Partitura pro hudební performance. Toto vystoupení jsme společně secvičili a odprezentovali.
Počet zúčastněných:
12
Věk:
9 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3x odkaz na YouTube, malba A1, koláž 10 A6 na formátu A2
Autor:
Šárka Lupečková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Výchovný a vzdělávací záměr
• Netradiční pohled na opeřence z hlediska anatomie i výtvarných kvalit
Materiál a technika
• klasické techniky /kresba, malba, keramika
• moderní techniky /digitální fotografie, animace, spray malba, objekty z polystyrenu a stavební pěny
• výtvarně nepoužívaných materiálů /TTR pásky – monotypy, objekt
PEŘÍ
• otisky /monotyp/
• studijní kresba /skladba řádxchaos/
• dokreslování výřezu kopie peří tužkou /… více
Počet zúčastněných:
64
Věk:
5 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
6 x objekt , 3 x reliéf, 1 x portfolio, 6 x malba
Autor:
Šárka Lupečková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Celoroční téma Jídlo vybrali zástupci škol a městského muzea v Rýmařově pro společnou prezentaci v janovickém zámku závěrem školního roku.
V rámci tohoto tématu jsme zpracovávali výtvarné řady
Vánoční cukroví
-vánoční ubrus / prostírání /rytmus základních prvků / opakování v dekoru razítkováním / věk 5-7 let
-cukroví /kresba tužkou / koláž z výsečí / papírové objekty skládané na ,,plech"/ věk 5-7 let
-štědrovečerní večeře /rybí kostra-reliéf ze sádrového… více
Počet zúčastněných:
64
Věk:
5 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x odkaz na YouTube, kašírovaný reliéf, 4xmalba, portfolio 70x100
Autor:
Šárka Lupečková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Projekt Betlém pro Rýmařov jsem začala vytvářet s žáky výtvarného oboru ZUŠ za podpory Města Rýmařov v listopadu 2016. V tomto roce vznikla také myšlenka postupného doplňování betlému na náměstí tak, aby se připomněl biblický příběh, spojený s vánočními svátky. Naše Marie je těhotná a betlém se rozrůstá o nové postavy až do Vánoc. V roce 2016 byla vytvořena Marie, Josef, anděl, Ježíšek, jesličky, tři králové, dvě ovečky a oslík. V roce 2017 se rozšířil o dalšího anděla, selku se sedlákem,… více
Počet zúčastněných:
63
Věk:
5 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x odkaz na YouTube , fotodokumentace/fotokniha, 2x objekt