Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Věra Dubská
Název instituce:
Základní umělecká škola Petřiny
Stručný popis:
Kdo se snažil malovat konkrétně, popisně - vycházely mu "abstraktní malby". "Podle fantazie" bývají i figurální motivy. Děti využily předchozích znalostí malby temperou (barvy syté a lomené, kontrasty, barva krycí, pastózní.). Nalézaly také podobnosti a rozdíly v díle ostatních. Zúčastnili se žáci, ze 6 vyučovaných skupin.
Počet zúčastněných:
40
Věk:
5 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x album A3, foto 8ks
Autor:
Marie Dufková
Spoluautoři:
Jitka Joštová, pedagog MŠ Krhová
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Kladli jsme si otázky, co všechno sdílíme: sdílíme své pocity, prožitky, obohacujeme se navzájem, sdílíme vztahy. Propojili jsme spoluprací několik generací: dospělí, pedagogové a rodiče, mladí lidé - studenti a děti - předškoláci, kteří byli neformální a kreativní cestou vedeni ke schopnosti vytvářet si přirozené vrstevnické a mezigenerační vztahy.
Sdíleli jsme společný duchovní i fyzický prostor a ptali jsme se:
Kam patříme a jaké jsou naše společné hodnoty? Emoce - prožívání… více
Počet zúčastněných:
50
Věk:
3 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x malba velký netradiční formát, 4 x koláž A3, 4 x A3 lavírovaná kresba, 4 x A3 malba, 4 x A4 komb. technika, 2 x tisk fotografie A4, 2 x A3 akvarel, 4 x A3 komb. technika, 4 x pastelka A4
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Jaroslava Trojanová LDO, Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
"Jak šumí les" - projekt propojující žáky z literárně-dramatického a výtvarného oboru. Celý loňský rok jsme s mladšími žáky
tvořili na zajímavé a inspirativní texty knih Daisy Mrázkové (1923 - 2016), malířky, kreslířky a tvůrkyně autorských knih pro děti. Inspirovali jsme se návštěvou výstavy Daisy Mrázkové ve vile Pellé a čtením jejích knih. Naše tvoření vyústilo ve společnou výstavu a 50 min.představení s názvem JAK ŠUMÍ LES? Scénář je složen z kratších celků jednotlivých… více
Počet zúčastněných:
60
Věk:
5 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1xportfolio A4
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Jaroslava Trojanová - vedoucí LDO ZUŠ Sedlčany, iniciátor a koordinátor mezioborového projektu, Diana Pinkasová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Sdílený dramaťák s výtvarkou aneb DŠB
Se skupinou dětí od 8 do 14 let jsme si společně uvědomili, že pomalu vyrůstáme z pohádky. Prakticky jsme se tedy rozhodli, že vezmeme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký jako základ, z kterého se odvine mnoho dalších tématických dramatických i výtvarných řad a aktivit. Šlo o propojení a sdílení LDO a VO skrze příběh založený na smyslovém prožívání, improvizaci a stylizaci. Rozmotávali jsme klubko času - pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký dle… více
Počet zúčastněných:
12
Věk:
8 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x portfolio A4, 1x objekt (textilní klubko o průměru 55cm), 1x paravan (150x 150cm)
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
ZUŠ Sedlčany: Jaroslava Trojanová, Lenka Feldsteinová, Diana Pinkasová, Vendula Dědová, PedF Č. Budějovice: Lenka Vilhelmová, Petr Brožka, Josef Lorenc, Gymnázium Frýdek-Místek: Radmila Vaňková, ZŠ Zásmuky, ZUŠ Kolín
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
Sdílený prostor - jedná se o 5letý projekt několika nadšenců (koordinátorem je Jaroslava Trojanová, která vede literárně-dramatický obor na ZUŠ Sedlčany). Tento projekt je unikátní tím, že prochází napříč celým vzdělávacím systémem výtvarného školství z různých regionů (od MŠ a ZŠ Zásmuky, ZUŠ Sedlčany a Kolín, Gymnázium Frýdek - Místek až po pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích) Náš tým oslovuje veřejnost, pořádá výtvarné, dramatické a taneční dílny pro místní školu, besedy, sympózia,… více
Počet zúčastněných:
450
Věk:
4 - 100
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x kniha A4, 1x odkaz na YouTube